Vedení Společnosti Astropis

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

(*1978 v Praze) – předseda sdružení – vystudoval obor astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá astročásticovou fyzikou.
E-mail: prouza@astropis.cz

Mgr. Radek Mašata

(*1976 v Praze) – místopředseda sdružení – vystudoval geografii a kartografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1992 byl demonstrátorem Štefánikovy hvězdárny. Od roku 1995 člen Syndikátu novinářů České republiky. Od doby založení časopisu až do začátku roku 1998 byl šéfredaktorem Astropisu. Zajímá se především o naučnou publicistiku.
E-mail: masata@astropis.cz

Mgr. Jan Ebr

(*1982 v Praze) – místopředseda sdružení – vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Dříve aktivní pozorovatel oblohy a průkopník snah o "vědecké" pozorování meteorů na Štefánikově hvězdárně. V Astropisu se věnuje hlavně sazbě, barevné grafice, www stránkám a databázi předplatitelů. Svoji nezdravou zálibu v krystalickém křemíku vyrovnává cestováním, cyklistikou a vysokohorskou turistikou.
E-mail: verfl@astropis.cz

RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.

(*1974 v Broumově) – pokladník sdružení – vystudovala fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR a na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy. Od roku 1997 je demonstrátorkou Štefánikovy hvězdárny. V Astropisu se stará také o technickou stránku věci.
E-mail: hofbauerova@astropis.cz
Web: http://protarch.biomed.cas.cz


Redakce

RNDr. Vladimír Kopecký Jr., Ph.D.

(*1974 v Praze) – šéfredaktor – vystudoval biofyziku a chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako odborný asistent na Fyzikálním ústavu UK, kde se zabývá spektroskopií a výpočty biomolekul. Od roku 1991 je demonstrátorem Štefánikovy hvězdárny, kde obnovil činnost sluneční sekce. Zajímá se o amatérskou přírodovědu, popularizaci a dějiny vědy a mimo jiné též vyučuje astrobiologii na Univerzitě Karlově.
E-mail: kopecky@astropis.cz
Web: http://biomolecules.mff.cuni.cz/kopecky

Mgr. David Ondřich

(*1978 v Praze) – zástupce šéfredaktora – vystudoval obor astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje na vývoji GIS softwaru. Zajímá se o fotometrii a zpracovávání velkých množství dat.
E-mail: ondrich@astropis.cz

Tomáš Bezouška

se ve sdružení stará o distribuci Astropisu.

Eva Grillová

se v redakci zabývá především sazbou a grafickou stránkou časopisu.

Mgr. Václav Laifr

(*1975 v Praze) vystudoval sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1992 byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny v Praze. Zajímá se o historii čínské astronomie.
E-mail: laifr@astropis.cz

Vladimír Libý

se aktivně věnuje amatérskému pozorování oblohy, o kterém již léta píše pravidelné rubriky do Astropisu.

Mgr. Martin Pauer

(*1979 v Praze) vystudoval geofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na fyziku planet, kterou studuje i nadále v Ústavu pro planetární výzkum DLR v Německu. Od roku 1998 byl demonstrátorem Štefánikovy hvězdárny v Praze. Mezi jeho záliby patří kromě astronomie i astronautika, popularizace vědy a techniky, literatura či účast na maratonských bězích.
E-mail: pauer@astropis.cz

Michal Polák

se zabývá především pilotovanou kosmonautikou, kterou se snaží neustále propašovávat na stránky časopisu.

Mgr. Lenka Soumarová

(*1967 v Brandýse nad Labem) vystudovala obor astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1991 je odbornou pracovnicí Štefánikovy hvězdárny v Praze. V Astropisu se stará o databázi předplatitelů.
E-mail: soumarova@astropis.cz

Mgr. Michal Švanda, Ph.D.

(*1980 v Praze) vystudoval obor astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje v Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou.
E-mail: michal@astronomie.cz


Redakční okruh

Martin Gembec

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Ing. Marcel Grün

je ředitelem Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Zajímá se především o kosmonautiku a její popularizaci.

Karel Halíř

Mgr. Jakub Haloda

(*1976) vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v České geologické službě a studuje a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje studiu meteoritů a procesům vzniku a vývoje sluneční soustavy. Mezi jeho koníčky patří astronomie.

Prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.

RNDr. Jan Hollan

RNDr. Pavel Koten, Ph.D.

(*1972) vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 působí v Astronomickém ústavu AV ČR, kde se zabývá studiem meteorů. Mezi jeho zájmy patří popularizace astronomie.

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

(*1959) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická fyzika. V současné době se zabývá fyzikou plazmatu na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze.

RNDr. Eva Marková, CSc.

(*1949) vystudovala astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako ředitelka Hvězdárny v Úpici a je též předsedkyní České astronomické společnosti. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména studiem aktivity Slunce. Organizuje expedice za zatměními Slunce.

Mgr. Pavel Najser

(*1946) vystudoval sociologii kultury na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1970 působí jako odborný pracovník Štefánikovy hvězdárny v Praze. Zabývá se dějinami vědy, především historií astronomie.

Mgr. Petr Pravec, Dr.

Ing. Pavel Příhoda

je emeritním pracovníkem Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, kde se zabývá popularizací astronomie, sférickou astronomií a vizuálním pozorováním planet.

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

působí na Astronomickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se především o historii astronomie.

Ing. Jan Vondrák, DrSc.