Astropis – Dny s Astropisem

Den s Astropisem 2021

Den s Astropisem se letos kvůli trvající epidemiologické situaci konat nebude.

Minulé Dny s Astropisem

Na této stránce naleznete program všech minulých Dnů s Astropisem. Postupně sem budeme také doplňovat odkazy na videozáznamy z jednotlivých přednášek.

30. 11. 2020

Den s Astropisem se nekonal.

30. 11. 2019

24. 11. 2018

25. 11. 2017

26. 11. 2016

5. 12. 2015

29. 11. 2014

30. 11. 2013

 • Výzkum hrobky a ostatků Tychona Brahe
  Prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR), PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (Národní památkový ústav Praha), RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum v Praze)
 • Neutrina, od počátku zlobivé částice
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT & Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Jsme ve vesmíru sami? ... aneb historie a současnost hledání mimozemského života
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Fyzikální podstata slunečních erupcí (Nušlova cena)
  Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Historie navigace
  Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR)

24. 11. 2012

 • Velké zúčtování: Helioseismologie po padesáti letech
  Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (Astronomický ústav MFF UK v Praze, Astronomický ústav AV ČR)
 • Vývoj názorů na gravitační působení aneb Gravitace od Newtona po Verlindeho
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT & Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • O dvojhvězdách a lidech (Kopalova přednáška)
  Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Od Lunochodu k mobilní laboratoři Curiosity
  Mgr. Jiří Kroulík (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • 100 let kosmického záření – od balónových letů po Observatoř Pierra Augera
  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Hon na Higgsův boson
  Mgr. Martin Rybář (Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze)

26. 11. 2011

 • Modely planetek
  Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. (Astronomický ústav MFF UK v Praze)
 • Od akrece k výtryskům, od hvězd ke galaxiím
  Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Bolidy a pády meteoritů a naše světová prvenství
  RNDr. Pavel Spurný, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Fyzika částic a novinky z LHC
  RNDr. Jiří Rameš, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Alfred kontra Ignác Nobel: Pompa a kabaret
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Relativistické efekty těsných dvojhvězd
  Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (Astronomický ústav MFF UK v Praze)

27. 11. 2010

 • Inflace, kosmologická konstanta a pátá síla
  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Poodhalená tajemství sluneční koróny
  Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)
 • Vznik hvězd v galaxiích
  Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Rodiny a páry mezi asteroidy
  Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (Astronomický ústav MFF UK v Praze)
 • Radioastronomie
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT & Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Útěk ledových obrů
  Bc. Jakub Rozehnal (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)

28. 11. 2009

 • Dalekohled a jeho první astronomické roky
  Mgr. Pavel Najser (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Objevování exoplanet aneb Komedie plná omylů
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Přepojování magnetických polí ve vesmíru a v magnetosféře Země
  Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Einstein a Praha: Relativita tehdy a dnes
  Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Planck a Herschel: Start, naděje a výzkum v přední linii
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT & Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Gravitační mapování rozložení hmoty ve vesmíru
  Mgr. David Heyrovský, PhD. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)

24. 11. 2007

 • Zapálíme Slunce na zemi?
  RNDr. Vladimír Kopecký, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
 • Astronomická detektivka
  Mgr. Pavel Najser (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Vzpomínky na Mezinárodní geofyzikální rok a budoucnost astronomie
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Sluneční skvrny
  RNDr. Michal Sobotka, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Polární záře
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT & Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Blízkozemní planetky – přeceněné riziko?
  Mgr. Petr Scheirich (Astronomický ústav AV ČR)

25. 11. 2006

 • Urychlovače na nebi i pod zemi aneb Velký třesk za všechno může!
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • O ničem aneb vakuum současnosti
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Koevoluce galaxií a kvasarů
  RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR a University of California)
 • Gravitační vlny: Příslib nebo přelud?
  Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Sluneční fotosféra: pohybová dynamika mnoha tváří
  Mgr. Michal Švanda (Astronomický ústav AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)

26. 11. 2005

 • Christian Huygens v historii astronomie
  Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. (Fakulta jaderně-fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického)
 • Astronomické testy teorie relativity
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Dvojhvězdy jako nástroj i předmět výzkumu
  Doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Hmota a antihmota ve vesmíru a v laboratořích
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Albert Einstein a teorie relativity
  Doc. RNDr. Oldřich Semerák, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Pohled pod povrch Marsu v minulosti a dnes
  Mgr. Martin Pauer (Institut pro planetární výzkum DLR, Německo)

27. 11. 2004

 • Jemný úvod do astrobiologie
  RNDr. Vladimír Kopecký Jr., Ph.D. (Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze)
 • Astronomie v XXI. století
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Družice k Saturnu
  Ing. Marcel Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Charles Messier – lovec komet a mlhovin
  Mgr. Pavel Najser (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Hvězdy a vesmír
  Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)
 • Very Large Telescope
  Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Fakulta elektrotechniky ČVUT)

22. 11. 2003

 • Paleoastronomie
  Mgr. Pavel Najser (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Nevyřešené problémy astronomie
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Planetky, komety a projekt Klenot
  Ing. Jana Tichá (Hvězdárna a planetárium České Budějovice)
 • Výzkum sluneční soustavy kosmickými sondami
  Ing. Marcel Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
 • Sluneční aktivita, erupce a kosmické počasí
  RNDr. Marián Karlický, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)

7. 6. 2003

 • Meteory – pády meteorů, jejich záření a spektra
  RNDr. Jiří Borovička, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Vzácná Země – kolik je ve vesmíru živých planet
  Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. (Hvězdárna a planetárium Brno)
 • Proč drží vesmír pohromadě? Standardní model částičové fyziky a ještě trocha navíc
  Mgr. Michael Prouza (Fyzikální ústav AV ČR)
 • Detektory gravitačních vln... už mají citlivost 10–21, takže konečně?
  Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 • Prostor, čas a světlo – světlo v historii, v teorii relativity a přenos záření
  RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • Astrofyzika vysokých energií -- družice Integral, gama záblesky a rentgenová astronomie
  RNDr. René Hudec, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)